Trochę historii


30 maja 1974 r. w szwajcarskim handlowym dzienniku
urzędowym pod numerem 269989 wpisano znak towarowy SPRING’S MARSTALL. Jest to jednocześnie dzień urodzin pasz dla koni produkowanych pod nazwą MARSTALL. Wydarzenie to poprzedzone było przez zarejestrowanie marki dokonane przez Pana Maurycego SPRING
w dniu 7 lutego 1974 r. w szwajcarskim urzędzie do spraw ochrony własności intelektualnej w Bernie.

W następnych latach Andreas Spichiger z Balsthal (Szwajcaria) wprowadził MARSTALL jako paszę dla koni na tereny Europy i ugruntował jej czołową pozycję.
Jaka idea przyświecała Maurycemu SPRING przy opracowaniu pierwszej paszy dla koni pod nazwą MARSTALL UNIWERSAL i wprowadzeniu jej na rynek?
Zdolny właściciel ziemski, absolwent Wyższej Szkoły Uprawy Roli i kawalerzysta armii szwajcarskiej spostrzegł, że kondycja koni eksploatowanych w kawalerii stale się pogarszała.
 Głęboka analiza podawanego pokarmu wykazała stale pogarszającą się jakość siana odbiegającą od naturalnej pełnej ziół i różnorodnych roślin. Mechaniczna uprawa łąk i ich przemysłowa eksploatacja powodowały wyginięcie ziół i innych roślin tak potrzebnych dla prawidłowego żywienia i rozwoju koni.
Monotonne karmienie owsem również nie przynosiło oczekiwanego rezultatu. Owies często nie był trawiony przez konia, a całe jego ziarna można było znaleźć w gnoju. Takie właśnie obserwacje i przemyślenia zaowocowały opracowaniem przez Maurycego SPRING receptury zupełnie nie znanych wówczas płatków
(müsli) dla koni.