Koncepcja Paszy

Osłaniane substancje odżywcze
Ziarna zbóż nie są przez naturę przeznaczone jako pokarm dla koni. Powinny raczej spełniać funkcję nasion. Są więc dobrze chronione od wpływów zewnętrznych przez kilka warstw łusek, łupin. W procesie żywienia koni najważniejszym składnikiem są skrobiowe wnętrza ziaren, które jednak są jeszcze lepiej osłaniane. Osłony te nie poddają się łatwo nawet pod działaniem kwasów żołądkowych. Po to aby koń mógł odpowiednio wykorzystać substancje odżywcze zawarte w ziarnie, konieczna jest jego specjalna obróbka.
Hydrotermiczna metoda produkcji
Podstawą opracowania koncepcji paszy MARSTALL jest konsekwentne stosowanie hydrotermicznych metod obróbki. Podczas obróbki hydrotermicznej ziarno zbożowe przeistacza się w płatki, optymalne pożywienie z punktu widzenia stworzonego przez naturę aparatu trawienia konia. Przy tym równoczesne działanie pary wodnej, temperatury i ciśnienia sprawia iż wartość odżywcza zawarta w pokarmie jest przyjmowana i odpowiednio wykorzystana w wielce skomplikowanym procesie trawienia. Stopień strawności najważniejszych rodzajów zbóż przedstawiony jest na wykresie.
Udostępnienie substancji odżywczych
Proces obróbki hydrotermicznej powoduje zniszczenie naturalnych powłok (osłon) chroniących skrobię zawrtą w ziarnach i udostępnienie jej oraz oraz innych zawartych substancji odżywczych do bezpośredniego trawienia. Tak więc konie otrzymują pokarm wysokiej jakości i jednocześnie wysoce strawny.
Wymuszone długie przeżuwanie
Struktura pasz MARSTALL wymaga od konia starannego i długiego przeżuwania. Prowadzi to do zwiększonej produkcji śliny. Im lepiej przeżuty jest pokarm i zawiera większą ilość śliny, tym lepiej przygotowany trafia do przewodu pokarmowego, w którym lepiej jest przetwarzany i wykorzystany. Można śmiało powiedzieć, że im więcej śliny koń wytwarza oraz im lepiej "otworzone" jest ziarno w procesie obróbki hydrotermicznej, tym lepszy jest cały proces trawienia.
Uzdatnianie pokarmu podstawowego
W ostatnich latach wzrosło intensywne użytkowanie łąk i pastwisk. Spowodowało to zmiany w podstawowym dla koni pokarmie jakim jest trawa, siano i kiszonki. Pasza typu OPTIMAL stara się naprawić krzywdę cywilizacyjną spowodowaną przez przemysłową uprawę łąk i pastwisk. Naturalne substancje czynne oraz różnorodność składu tej paszy powoduje zwaloryzowanie substancji odżywczych zawartych w paszach podstawowych i zapewnia ich stały dopływ przez cały rok.


POKARM PODSTAWOWY

+
POKARM OPTYMALIZUJĄCY
+
POKARM UZUPEŁNIAJĄCY
SIANO, KISZONKA, TRAWA
TYP OPTIMAL
NP. TYP FREIZEIT


Uzdatnianie pokarmu podstawowego
Wszystkie pasze firmy MARSTALL są kompletnie mineralizowane i witaminizowane.